Hotline : 02.866.807.881 | Liên hệ

Thông báo mở lớp kỹ năng CS An Phú Đông tháng 5/2018

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký các lớp kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra tháng 05/2018

 


Thực hiện theo chuẩn đầu ra dành cho hệ Cao đẳng và Đại học khóa 14, 15, 16, 17. Trung tâm đào tạo Kỹ năng nghề mở khóa 66 (học trong tháng 5) lớp Kỹ năng Quản lý thời gian, Giải quyết Vấn đề, Tư duy Sáng tạo, Bàn phím, Soạn thảo Văn bản cho sinh viên thuộc tất cả các Khoa tại cơ sở An Phú Đông

Thời gian học:

  1.             Ca 1:   Sáng:  07h00 – 10h00
  2.             Ca 2:   Chiều: 13h00 –

Ca 3:   Tối:     17h00 – 20h00

$11.      Ngày học: 2-4-6, 3-5-7 (nếu lớp nào đủ số lượng 25 sinh viên trở lên tự chọn thời gian học cho lớp mình)

$12.      Thời lượng: 4 buổi

$13.      Học phí:

·        340.000đ/sv/1kn đối với kỹ năng Quản lý thời gian, Giải quyết Vấn đề, Bàn phím, Tư duy Sáng tạo (học 4 buổi)

·        450.000đ/sv/1kn đối với kỹ năng Soạn thảo Văn bản (học 5 buổi)

$14.      Địa điểm học: Cơ sở An Phú Đông

$15.      Sinh viên tham gia nhóm face: “TT Kỹ năng cơ sở An Phú Đông” để xem thời khóa biểu chi tiết.

Lưu ý: chỉ mở lớp cho ca học nào đăng ký đủ số lượng (25sv/lớp)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm đào tạo Kỹ năng Nghề NTT

331 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông

(Sân thượng)

Điện thoại: 0985.35.11.22

Website: www.kynangntt.edu.vn

Nhóm facebook: “TT Kỹ năng cơ sở An Phú Đông”