Hotline : 02.866.807.881 | Liên hệ

Tư duy sáng tạo

1.             Thông tin môn học

1.1.           Tên môn học: Tư duy hiệu quả và sáng tạo (TDST)

1.2.           Bậc đào tạo:               Đại học, Cao đẳng - Hệ đào tạo: chính quy

1.3.           Số tín chỉ:                    01 tín chỉ (16 tiết, gồm 4 buổi)

Trong đó:                     4 tiết lý thuyết, 12 tiết thực hành  

1.4.           Giờ tự học dự kiến:   24 giờ

1.5.           Điều kiện tiên quyết:

-           Học phần tiên quyết: không

-           Học phần học trước: không

-           Học phần song hành: không

1.6.           Môn học ngoại khoá (áp dụng chuẩn đầu ra).

1.7.           Phương thức tiến hành môn học: Môn học được tiến hành theo phương thức kết hợp giảng lý thuyết và thực hành bài tập kết hợp với xử lý tình huống. Sinh viên/học viên sẽ dành thời gian nghiên cứu trước tài liệu hướng dẫn. Thời gian tại lớp ưu tiên cho phần thực hành (30% thời gian giảng lý thuyết, 70% thời gian thực hành).

2.             Tóm tắt nội dung học phần:

-        Giúp sinh viên (SV) nâng cao năng lực tư duy sáng tạo, nhằm giải quyết mọi việc một cách thấu đáo.

-        Hình thành và phát triển tư duy khoa học và lý tính, thay vì tư duy theo thói quen và cảm tính.

-        Ứng dụng chính của môn học là giúp SV thực hành, tìm ra các phương án và lời giải từ một phần cho tới toàn bộ các vấn đề hóc búa nhằm giúp SV tìm ra các phương án và giải pháp phù hợp, để kích hoạt khả năng sáng tạo

3.             Mục tiêu học phần:

a.        Kiến thức: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Hiệu quả của Tư duy, phát huy sức mạnh của bộ não

·           Nâng cao và vận dụng năng lực tư duy trong mọi vấn đề nan giải;

·           Nguyên liệu của Tư duy: Trí tuệ logic (IQ), Trí tuệ cảm xúc (EQ) và Trí tuệ xã hội (SI);

·           Biết đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy hiệu quả.

b.        Kỹ năng: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Kích thích khả năng sáng tạo và vận động trí não một cách tối ưu;

·           Khả năng ghi nhớ nhớ hiệu quả;

·           Khởi tạo ý tưởng;

·           Ứng dụng các công cụ và kỹ thuật tư duy sáng tạo để giải quyết các vấn đề;

·           Ứng dụng tư duy hệ thống trong công việc và cuộc sống.

c.        Thái độ: Kết thúc học phần, SV sẽ:

·           Phát huy năng lực tư duy nổi trội; định hướng tư duy đột phá;

·           Vận dung quy luật tư duy trong mọi hoàn cảnh;

·           Biết chấp nhận ý tưởng của người khác

·            Nỗ lực phát triển ý tưởng cá nhân và ý tưởng của nhóm.

·           Tự tin vào khả năng sáng tạo của bản thân.